• Betongborrning & sågning i betong, tegel, granit & lättbetong

Viktiga frågor inför håltagnings- och borrarbeten

Här har vi samlat frågor som vi kan hjälpa er att svara på vid håltagnings- och borrarbeten i betong.

 • Krävs bygglov för arbetet?

 • Är konstruktionen bärande?

 • Krävs avväxlingar eller stämpningar före arbetets start?

 • Tillåts översågningar i hörn?

 • Håller konstruktionen för maskiner och arbeten?

 • Finns dolda installationer (ex. rör, el och ventilation) i väggar och bjälklag?

 • Finns larm eller andra apparaturer som måste stängas av?

 • Finns tillgång till el: 10, 16, 25 eller 63A säkringar?

 • Finns tryckvatten för sågning/borrning?

 • Är det längre än 50 meter till el/tryckvatten?

 • Tål arbetsstället vatten och fukt?

 • Krävs speciell hänsyn till pågående verksamhet (ex. ljud, damm, buller eller vatten)?

 • Finns uppgifter om dimensioner och läge på utförandet?

 • Är andra yrkesgrupper på arbetsplatsen informerade om att märka ut sina håltagningar?

 • Vem ansvarar för avfallshanteringen?

Betongborrning & Sågning AB

Magasinsgatan 3
265 38 Åstorp

Telefon: 042-519 18
Fax: 042-519 18
Mobil: 0708-33 00 12