• Betongborrning & sågning i betong, tegel, granit & lättbetong

Administrations- & ekonomisystem

Betongborrning AB arbetar systematiskt med moderna administrations- och ekonomisystem som ansluter till Svenska Byggindustrins Allmänna Bestämmelser.
Systemet är indelat i följande grupper:

Löpande räkning:

Kostnader redovisas enligt AB gällande: Material (diamantslitage), maskiner, arbete och transporter.

Fastpris:

Byggbeskrivning och ritningar är att förorda. Mängder i offertstadiet är acceptabelt och behandlas förtroligt. Mängdförfrågan ska innehålla uppgifter om: Borrdimensioner, öppningsmått, material- och tjocklek, håltagningens läge, befintlig verksamhet, våningsplan och uttransportvägar. Reglering av ÄTA (ändring, tilläggsarbete) redovisas enligt AB på löpande räkning eller a-prismodell.

A- Pris:

Tillämpas endast vid ingångna projektavtal och arbetas fram med rätta förutsättningar och mätregler för aktuell arbetsplats. Normtid ligger till grund för kostnaden och redovisas enligt AB som ett fixt pris.

Budget/Takpris:

Tillämpas med eller utan incitamentlösning och bygger på ömsesidigt förtroende. Redovisning sker enligt principen löpande räkning.

Du kan läsa mer om vårt administration- och ekonomisystem på:
www.dasicon.com

Betongborrning & Sågning AB

Magasinsgatan 3
265 38 Åstorp

Telefon: 042-519 18
Fax: 042-519 18
Mobil: 0708-33 00 12